Wetenschap

De gevaren van legionella

posts

De legionellabacterie is een zeer venijnige bacterie die met name voorkomt in (stilstaand) leidingwater. Besmetting met deze bacterie kan tot ernstige ziekte leiden. Wat er precies zo gevaarlijk is aan de legionellabacterie? Je leest er alles over in dit artikel.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die van nature in zoetwater voorkomt. De bacterie bevindt zich in (stilstaand) grond- en leidingwater en wordt gevaarlijk op het moment dat het zich kan vermenigvuldigen. Om zich te kunnen vermenigvuldigen, heeft de bacterie de juiste omstandigheden nodig – over het algemeen: lauwwarm, stilstaand (leiding)water. Besmetting gebeurt meestal bij terugkeer na vakantie.

Wat is de oorzaak van een infectie?

Als je met legionella besmette waternevel inademt, komt de legionellabacterie terecht in je longen. Dit kan gebeuren wanneer je doucht met lauwwarm besmet water, besmette nevel van een hogedrukspuit inademt of in een besmet bad baadt.

Wat is het gevaar van een besmetting?

In kleine hoeveelheden kan het inademen van de legionellabacterie geen kwaad, eveneens als het drinken van met legionella besmet water. Wanneer de legionellabacterie in grote hoeveelheden tegelijk uw longen terechtkomt, kun je wél ernstig ziek worden.

Deze ziekte heet legionellose en kent twee varianten. De legionellagriep – ook wel pontiac-koorts genoemd – met (milde) griepverschijnselen. Deze ziektevariant gaat vanzelf over. In andere gevallen leidt een legionella-besmetting tot een ernstige, chronische longontsteking: de veteranenziekte.

Wat is veteranenziekte?

De kans dat legionella leidt tot de veteranenziekte is voor de meeste mensen verwaarloosbaar, maar wordt groter als je ouder bent dan 60 jaar, een kwetsbare gezondheid hebt, luchtwegproblemen hebt, medicijnen slikt die de afweer verminderen of een roker of zware drinker bent.

De veteranenziekte is een ernstige longontsteking die verschillende klachten geeft, waaronder (snel opkomende) hoofdpijn, hoge, lang-aanhoudende koorts, rillingen, verkoudheidsklachten, hevige vermoeidheid, braken, diarree, gewrichtspijn, verwardheid, sufheid en concentratieproblemen. Het duurt meestal zo’n 2 tot 10 dagen totdat er symptomen van veteranenziekte ontstaan.

Wat is de behandeling?

Iemand met de veteranenziekte moet zo snel mogelijk antibiotica toegediend krijgen. Hoe sneller de juiste antibiotica worden toegediend, hoe beter. Bij te late of onjuiste behandeling kan veteranenziekte dodelijk zijn.